Telefon: +47 32 22 72 20

VELKOMMEN TIL METALLHUSET BERGSØE AS

Metallhuset Bergsøe AS leverer metaller, legeringer, loddeprodukter og halvfabrikata på det norske markedet.

VI ER EN BETYDELIG LEVERANDØR

av råvarer og halvfabrikata innen kobber, messing, tinn, bly og kobberlegeringer.

METALLHUSET FORHANDLER METALLER OG LEGERINGER

til støperi-, elektronikk- og maskinindustrien, fremstillet av ledende produsenter i Europa og Japan. Miljøhensyn er viktig for oss, derfor er omsmelting og gjenvinning et satsingsområde.

Bly
BLYBLOKKER BALLASTBLY BLYPLATER BLYKULER BLYULL

Bly

Kobber
KOBBERRØR KOBBERSKINNER KOBBERBOLT KOBBERLEGERINGER

Kobber

Messing
MESSINGBOLT MESSINGBLOKKER

Messing

Tinn
TINNPLATER TINNBLOKKER(Pewter) TINN I STENGER LODDETINN TINNTRÅD

Tinn

Metallskrot
Vi er en miljøbedrift. Vi tar tilbake metallskrot, kapp og spon fra de vi selger metaller til.

Metallskrot

Diverse Metall
ALU-BLOKKER ALU-SKINNER SINK ANTIMON FOSFORKOBBER

Diverse Metall

Metallhuset Bergsøe AS | Gamle Drammensvei | 3420 Lierskogen | Telefon: +47 32 22 72 20